Новини и събития

УЧАСТИЕ НА ПРОФ. ЯНЧЕВА И ПРОФ. ПОПОВ В ОНЛАЙН УЕБИНАР ‘BETTER CONNECTING EXCELLENCE IN THE EU’

03.10.2022

По покана на организацията „Нидерландска образователна и изследователска общност (Neth-ER), на 22-ри и 30-ти септември, проф. д-р Владислав Попов (зам.ректор) и проф. д-р Христина Янчева (ректор) на Аграрен университет- Пловдив, взеха участие с презентации относно „Проект CAPBIO4BG – Strengthening the research & innovation capacity in the area of Bioeconomy for the Plovdiv region” и „Strengthen links between universities/research institutes in Europe and how to ensure Horizon Europe will be a success story for the whole of Europe”, в рамките на международен уебинар „По -добро свързване на върховите постижения в ЕС”.

Нидерландската организация Neth-ER https://www.neth-er.eu/, която работи целенасочено с колеги в държави-членки от разширяващите се страни, бе домакин на две сесии в рамките на уебинара, за да обсъди възможностите и бариерите за сътрудничество в Европейското изследователско пространство, проблемите и нуждите, пред които са изправени изследователите и университетските науноизследователски общности, наличните инструменти в рамките на Европейската Рамкова Програма „Хоризонт Европа“ и какво трябва да направят всички държави-членки, за да работят за трайни решения. По-широкото включване в проекти още в началото на „Хоризонт Европа“, изисква инициативи в рамките на отделните публично-финансирани изследователски организации, които да допринесат за диалога, целящ засилване на върховите постижения и въздействието на базата знания в цяла Европа.

Уебинарът събра изследователи с опит в разширяването на инструментите в „Хоризонт 2020“, за да обсъдят еволюцията на техните проекти, факторите успех / неуспех и за взаимно сътрудничество и как да се изградят устойчиви партньорства по време и след продължителността на проекта. Заедно с политически лидери бе обсъдено какво е необходимо на управленско ниво за укрепване на връзките между университетите / изследователските институти в Европа и как да се гарантира, че Програмата „Хоризонт Европа“ ще бъде успешна за цяла Европа, включително за държави с досега по -ниски нива на участие в рамковата програма.