Новини и събития

УЧЕБНА ОБИКОЛКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА АУ В УНИВЕРСИТЕТА ВАГЕНИНГЕН, НИДЕРЛАНДИЯ

13.09.2022

В началото на м. септември 2022 г., в рамките на работната програма на проекта CAPBIO4BG, бе организирана и проведена учебна обиколка за обмяна на опит на преподаватели от Аграрен университет с колеги- преподаватели и учени от Университета Вагенинген, Нидерландия.

Целите на това посещение бяха да се проучи съществуващото ноу-хау на WUR, с цел разработване на стратегия за научни изследвания и образование, проекти и най-добри практики в областта на биоикономиката в Аграрен университет- Пловдив, да се представи и обсъди опита и трансфера на знания между партньорите на WUR и проекта CAPBIO4BG, както и да се обсъдят и съгласуват последващите дейности, напр. принос към изпълнението на проект за изследване и иновации на биоикономиката в България и с партньори от CAPBIO4BG. Представените партньори бяха 13 преподаватели от Аграрен университет Пловдив, преподаватели от Университет Болоня (UNIBO), Италия и Университетския колеж в Дъблин (University College of Dublin, UCD и BiorBic), Ирландия.

Програмата на ден 1 обхващаше участие в Симпозиум за развитието на научните изследвания и иновациите в биоикономиката. Основният въпросът на симпозиума бе „Ще донесат ли науката и иновациите в кръговата биоикономика промяна в обществото?“. Участниците обсъдиха ролята на научните изследвания и иновациите за осъществяването на прехода от въглеродна линейна икономика към кръгова биоикономика, която се характеризира с кръгов, затворен поток от материали, при който отпадъците от един процес се превръщат в суровина в друг. Семинарът обсъди как общественото въздействие може да бъде създадено най-добре чрез иновационни изследвания за преход от линейно общество, базирано на изкопаеми храни, към кръгово общество.

Лекторите бяха следните:

  • Д-р Ваня Симеонова и д-р Бериен Елберсен, WUR: Въведение в изследванията на кръговата биоикономика и международното сътрудничество на WUR
  • Проф. Луиза Триндаде, WUR: Растениевъдство за кръгова биоикономика
  • Проф. Димо Атанасов, декан на Аграрен университет – Пловдив: Подобряване на общественото въздействие на биоикономическите изследвания в АУ
  • Проф. Валтер Зегада Лизаразу, Университет на Болоня: Системи за растително производство за кръгова биоикономика
  • Д-р Шон Дъглас, Biorbic, Университетски колеж в Дъблин: Пример за изследване на биоикономиката с обществено въздействие
  • Д-р Лорънс Джоунс-Уолтърс, WUR: Позитивно за природата бъдеще: хранителни системи като катализатор за промяна
  • Лектор от Министерството на земеделието на Нидерландия, Опазване на природата и храните – значение на научните изследвания и иновациите за информиране при разработването на политики.

Кръгла маса: обсъждане на ключови предизвикателства с ключови лектори и публика, WUR- др. Ваня Симеонова
Панелна дискусия: Кръгова биоикономика – настоящи и бъдещи предизвикателства
Председател: Герлинде ван Вилстерен, Университет Вагенинген  
Панелисти: всички лектори и Pauline Buffing (Холандско министерство на земеделието, природата и качеството на храните)

 

CAPBIO4BG Тематични кръгли маси: Образование и научни изследвания
Сесия 1: Образователната програма на биоикономиката, обучението по предприемачество
Сесия 2: Изграждане на капацитет за знания за кръгова биоикономика за професионалисти в бизнеса и иновациите
Сесия 3: Разработване на изследователска стратегия на AUP, UCD- Liina Rae

Дискусия и въпроси
Бе проведена и панелна сесия, относно „Развитие на европейски проекти – Как да бъдем успешни в програма Хоризонт Европа“ (лектор: Питър Йонгеблод, офис на WUR в ЕС), Отворен достъп и управление на данни: най-добри практики в WUR (WUR библиотека).

Бяха организирани и теренни екскурзии до Фермата на бъдещето в Лелистад.