Новини и събития

ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ОТ УЧЕНИ ОТ ПАРТНИРАЩИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

25.03.2022

На 21 и 22 март в Аграрен университет- Пловдив се проведе уъркшоп за преподаватели в рамките на проект CAPBIO4BG- „Подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет - Пловдив в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб“. Обучението бе осъществено от учени от партниращите университети във Вагенинген- Нидерландия, Болоня- Италия и Дъблин- Ирландия, а от страна на Аграрен университет водещи обучители бяха ректорът проф. Христина Янчева и заместник-ректорът по научна и проектна дейност проф. Владислав Попов. 

Обсъдиха се текущото регионално и национално ниво на развитие на биоикономика; изследвания на капацитета за бъдещо развитие в България, осъществени от Аграрен университет; мерките с които да бъде изработена стратегическа програма по биоикономика в страната, както и потенциално изграждане на пилотна „жива“ лаборатория в региона на Пловдив. 

Учените по проекта от партниращите страни, заедно с преподавателите от Аграрен университет, идентифицираха основните предизвикателства пред създаването на научна стратегия, политики, трансфер на знания и иновации, както и практическата реализацията на програмите за биоикономика в страната.

На уъркшопа също се обмени опит между партниращите университети в имплементирането на образователни практики, с цел създаване на първата в страната магистърска програма по биоикономика в Аграрен университет.

 

  1. CAPBIO4BG - Workshop 2 - Prof. Popov.pdf