Новини и събития

ПРОЕКТ COOPID, В КОЙТО АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Е ПАРТНЬОР, ПРЕДСТАВИ УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИМЕРИ В БИОИКОНОМИКАТА

10.01.2023

На официалната страница на проекта може да видите 11 видеоклипа, които представят успешни примери за биоикономика в агро-хранителни организации в ЕС. Те показват как компании в различни сектори са включили кръгови практики в своя бизнес. Предназначени за тези, които се интересуват да разберат по-добре какво представляват кръговите бизнес модели, как работят, какъв тип услуги/продукти доставят и как могат да се използват в бизнеса или практиката. 

От българска страна може да се запознаете с дейността на  ЗП "Виктор Асенов" и неговата модерна оранжерия край София. 

Прокетът COOPID предлага иновативна и ефективна стратегия за по-ефективно внедряване на устойчиви бизнес модели от първичните земеделски производители, отчитайки регионалните и секторни особености; сътрудничество и трансфер на знания между заинтересованите страни и подкрепа за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност с цел установяване на нови вериги и създаване на добавена стойност.

Проектът се финансира от Програма Хоризонт 2020 на ЕС.