Новини и събития

Уъркшоп на тема „Представяне на концепция за стратегия за научни изследвания и иновации в биоикономиката при Аграрен университет Пловдив“

19.04.2023

На 19 април в Аграрен университет- Пловдив се проведе българо – нидерландски  уъркшоп на тема „Представяне на концепция за стратегия за научни изследвания и иновации в биоикономиката при Аграрен университет Пловдив“, с участието на преподаватели, представители на бизнеса, асоциации и учени.  Мерприятието се организира  по проект CAPBIO4BG- „Подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет - Пловдив в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб“.

 

Събитието се състоя в заседателната зала на Аграрен университет – Пловдив и бе открито от ректора на университета - проф.д-р Христина Янчева.

Проф. д-р Владислав Попов – зам ректор по научна и проектна дейност на университета и д-р Ваня Симеонова от университета Вагенинген, представиха  текущите резултати и очертаха бъдещите дейности по изпълнението на проекта.

С онлайн презентация и участие се включи г-жа Лина Рей от университета в Дъблин, която представи концептуалната стратегия за научни изследвания и иновации в биоикономиката за Аграрен университет – Пловдив.

С представяне на концепцията за развитие на жива лаборатория в биоикономиката се включи г-н Ремко Кранендонк от университета във Вагенинген.

Последва дискусия между участниците с уъркшопа, относно начертаване на приоритетни инициативи по сътрудничество за изпълнение на стратегията.

Нидерландската делегация посети и учебно-опитната винарка изба на Аграрен университет – Пловдив, където бяха посрещнати от доц. Людмил Ангелов от факултета по лозаро - градинарство и енолога г-н Ламбрин Топузлиев, които ги запознаха с базата,  уникалните сортовете, които се отглеждат там, както и възможностите за превръщането и в Жива лаборатория.