Новини и събития

УЪРКШОП „ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В БИОИКОНОМИКАТА В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ“

19.04.2023

На 19 април в Аграрен университет- Пловдив се проведе българо – нидерландски  уъркшоп на тема „Представяне на концепция за стратегия за научни изследвания и иновации в биоикономиката в Аграрен университет- Пловдив“, с участието на преподаватели, представители на бизнеса, асоциации и учени.  Мерприятието се организира  по проект CAPBIO4BG- „Подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет - Пловдив в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб“. 

Събитието се състоя в заседателната зала на Аграрен университет – Пловдив и бе открито от ректора на университета - проф.д-р Христина Янчева.

Проф. д-р Владислав Попов – зам ректор по научна и проектна дейност на университета, и д-р Ваня Симеонова от Университета във Вагенинген, представиха текущите резултати и очертаха бъдещите дейности по изпълнението на проекта.

С онлайн презентация и участие се включи г-жа Лина Рей от Университета в Дъблин, която представи концептуалната стратегия за научни изследвания и иновации в биоикономиката за Аграрен университет – Пловдив.

С представяне на концепцията за развитие на жива лаборатория в биоикономиката се включи г-н Ремко Кранендонк от Университета във Вагенинген.

Последва дискусия между участниците с уъркшопа относно начертаване на приоритетни инициативи за сътрудничество за изпълнение на стратегията.

Нидерландската делегация посети и учебно-опитната винарска изба на Аграрен университет – Пловдив, където бяха посрещнати от доц. Людмил Ангелов от Факултета по лозаро - градинарство и енолога г-н Ламбрин Топузлиев, които ги запознаха с базата, уникалните сортовете, които се отглеждат там, както и възможностите за превръщането й в Жива лаборатория.