Новини и събития

УСПЕШНО СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИЦА НА БИОИКОНОМИКАТА В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

17.10.2023

Успешно се проведе Седмица на биоикономиката в Аграрен университет- Пловдив. В дните от 9 до 13 октомври се състояха редица събития и уъркшопи на тема биоикономика и устойчиви агро-хранителни системи. Работни и обучителни сесии със студенти и преподаватели на Аграрен университет бяха проведени от учени от университетите във Вагенинген, Болоня и Дъблин. Трите университета са партньори на Аграрен университет- Пловдив в проект CAPBIO4BG https://capbio4.bg/ .

От Университета във Вагенинген, Нидерландия се включиха Емиел Вубен, Макс Кардунг, Роберт ван Лу, Бериин Елберсен, Ваня Симеонова- ван дер Грифт с уъркшопове и лекции по биобазирана кръгова икономика, изследването й, иновациите и образованието в нея. Лиина Рей от Университета в Дъблин, Ирландия презентира успешен опит от стопанства с нулев въглероден отпечатък; биобазирани иновативни продукти; превозни средства, задвижвани с био гориво; образователни модели и методики за ученици и студенти. Валтер Лизаразу и Матия Гранди от Университета в Болоня, Италия взеха участие с обучителни модули за индустриални растения и почвено здраве, дадоха и успешни примери от международни научни проекти.

На заключителната конференция по проект CAPBIO4BG, чиято цел е подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет- Пловдив в областта на биоикономиката, всички партньори и участници се обединиха около заключението, че изграждането на трансгранични научни, изследователски и образователни мрежи е ключът към успешно внедряване на биоикономиката в секторите на производство. Ръководителят на проекта от Аграрен университет проф. д-р Владислав Попов, отбеляза, че за няколко години работа, университетът е постигнал значителен напредък на национално ниво- резултат от това е стартирането на пилотна за България специалност по биоикономика в магистърски курс. Тя бе презентирана на присъстващите от доц. Димо Атанасов, декан на Факултета по икономика. Проф. Попов изтъкна успешната работа на университета по стратегията за развитие на биоикономиката в България на европейско ниво- едно от доказателствата за това е домакинството на откриващото събитие на инициативата на Европейската комисия „Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи“, проведено на 13 октомври в Аграрен университет- Пловдив. Проф. Попов акцентира, че това е само началото на развитието на биоикономиката в Аграрен университет и в България.

Партньорите от чужбина имаха и възможността да присъстват на откриване на демо точка „Наука“ по проект AgroDigiRise в учебно-опитната винарска изба на Аграрен университет в село Брестик, където е предвидено да се разработи „жива лаборатория“ по биоикономика.