Партньори

Партньори

Аграрен университет- Пловдив си партнира с три европейски университета с доказан опит в областта на биоикономиката.

WUR и UNIBO са членове на Европейския алианс по биоикономика (EBU), мрежа от високи постижения, посветена на бързия преход към биоикономика, а UCD е водеща в инициативи на Европейската Комисия (Biobased Industries-Joint Undertaking, BBI-JU) International Bioeconomy Forum (https://www.bioeconomy-forum.org/ ) в областта на био-базираната икономика.