Партньори в проекта

Партньори в проекта

AUP си партнира с три европейски университета с доказан опит в областта на биоикономиката:

Университета в Болоня (UNIBO), Италия

https://distal.unibo.it/it

Университета във Вагенинген (WUR), Холандия

https://www.wur.nl/en.htm

Университета в Дъблин (UCD), Ирландия

https://biorbic.com/

WUR и UNIBO са членове на Европейския алианс по биоикономика (EBU), мрежа от високи постижения, посветена на бързия преход към биоикономика, а UCD е водеща в инициативи на Европейската Комисия (Biobased Industries-Joint Undertaking, BBI-JU) International Bioeconomy Forum (https://www.bioeconomy-forum.org/ ) в областта на био-базираната икономика.